Zinātniski pētnieciskais darbs

 

Ģeotehniskā izpēte - būvniecībai, ēku rekonstrukcijai

Ģeotehniskā izpēte ir ģeoloģisko un inženiertehnisko pētījumu komplekss, kas tiek izmantots būves projektēšanā. Ģeotehniskā izpēte ir nepieciešama, lai būves pamatus varētu projektēt drošus un ekonomiskus.

Ģeotehniskās izpētes cena ir atkarīga no šādiem faktoriem, kas jānoskaidro pirms ģeotehniskās izpētes veikšanas:

  • Būves izmērs, stāvu skaits, vai ir paredzēta pazemes apbūve (pagrabs, pazemes stāvvieta);
  • Plānotā konstrukcija (gāzbetona, keramzītbetona, koka karkasa, dzelzsbetona, utml.);
  • Būves adrese, atrašanās vieta;
  • Ieteicams uzmērīts zemes gabala topogrāfiskais plāns.

Mūsu standarta ģimenes dzīvojamās mājas izpētes piedāvājumā ietilpst četru urbumu ierīkošana mājas stūros 3-6 m dziļumā, dinamiskā zondēšana (DPL), gruntsūdens līmeņa mērīšana un ģeotehniskās izpētes pārskata sastādīšana.

Noskaidrojiet šeit ģeotehniskās izpētes cenu un izpildes termiņu!

 

SIA "Geolite" ģeotehnisko izpēti veic atbildīgi, kvalitatīvi un pilnībā atbilstoši Latvijas likumdošanai - 7. Eirokodeksam, likumam Par zemes dzīlēm, un citiem normatīvajiem aktiem. SIA "Geolite" ir reģistrēts būvkomersants (nr. 11343), mums ir Valsts vides dienesta izdota licence un Latvijas Būvinženieru savienības izdots sertifikāts inženierizpētes sfērā. Ģeotehniskā izpēte sastāv no četriem posmiem :

  • Sagatavošanās - tehniskā uzdevuma saņemšana, esošo materiālu analīze, laukuma apsekošana un darbu programmas sastādīšana.
  • Lauka darbi - urbšanas darbi, gruntsūdens līmeņu mērījumi, grunšu apraksts, statiskā / dinamiskā zondēšana, paraugu noņemšana un dažādu citu izpētes metožu pielietošana.

  • Laboratorijas darbi - lauka darbos noņemtie paraugi tiek testēti laboratorijā, lai zinātniski pamatotu grunts sastāvu un īpašības.

  • Pārskata sastādīšana - šī ir visatbildīgākā stadija, kurā ģeotehniķis interpretē iepriekšējās stadijās iegūtos rezultātus, sastāda griezumus, aprēķina grunšu fizikālās un mehāniskās īpašības, un sniedz rekomendācijas par optimāliem būves pamatu risinājumiem.